Organic Product Search

Facility Information:

Aoi Seicha Co., Ltd.

7, Kamiyashiki, Kamimachi
Nishio-shi, Aichi-ken, 445-0894

JAPAN

www.aoiseicha.co.jp

Certification Type:

Processing/Manufacturing

Product NameCompliance
Black TeaNOP, EC, USCOEA
Green TeaNOP, EC, USCOEA
MatchaNOP, EC, USCOEA
RooibossNOP, EC, USCOEA
TenchaNOP, EC, USCOEA