Organic Product Search

Facility Information:

Furo-en Co.,

104-2, terayama, kamimachi
Nishio-shi, Aichi-ken, 445-0894

JAPAN

Certification Type:

Processing/Manufacturing

Product NameCompliance
Black TeaNOP, EC, USCOEA
Green teaNOP, EC, USCOEA
Rooiboss TeaNOP, EC, USCOEA
Sterilizing TeaNOP, EC, USCOEA
Trencha TeaNOP, EC, USCOEA