Organic Product Search

Facility Information:

Sumiya Bunjiro Brewery Co., Ltd.

6-3 Nishihama-cho
Hekinan City, Aichi, 447-0843

JAPAN

Certification Type:

Processing/Manufacturing

Product NameCompliance
MirinOCIA, NOP
ShochuOCIA, NOP